Important!

octombrie 20, 2020 în Apeluri de selecție active de adminsite

Important!Informare privind termenul maxim de verificare a conformitatii cererilor de plata.Descarcă

Data publicarii 06.09.2018Adresa AM PNDR – locuri de muncaDescarcă

Data publicarii 19.03.2018Clarificari criteriu de eligibilitate EG5 Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitieiDescarcă

Apel de selectie nr. 1/2017 , pentru masurile M2/2A Exploatatii agricole si procesare si M4/6A Investitii in activitati non-agricole.
Data publicarii 16.04.2018