Proiecte finalizate


M6/6B„Investitii in infrastructura sociala

Data publicarii: 06.06.2023

 

Data publicarii 12/01/2021


Masura M4/6A ” INVESTITII IN ACTIVITATI NON-AGRICOLE” 

Data publicarii: 06.06.2023

 

Data publicarii 29/07/2022

Data publicarii 26/07/2021

Data publicarii 20/10/2020


Masura M3/2B ” INSTALARE TANAR FERMIER”

publicat: 21.10.2022

 

publicat: 21.10.2022

Publicat: 26.05.2022

Publicat: 15.02.2022

Publicat: 15.02.2022

Publicat: 15.02.2022

 

Publicat: 13.10.2021

Data publicarii 02.09.2021

Data publicarii 11.08.2021

Data publicarii 11.08.2021

Data publicarii 26/07/2021

Data publicarii 20/10/2020

Data publicarii 20/10/2020

Data publicarii 20/10/2020


Masura M5/6B „Dezvoltarea satelor si a oraselor mici”

Publicat: 11.01.2024

Publicat: 13.12.2023

Publicat: 04.12.2023

Publicat: 25.07.2023

Data publicarii: 03.11.2022

Data publicarii: 15.09.2021

Data publicarii 11.08.2021

Data publicarii 26/07/2021

Data publicarii: 26.05.2021

data publicarii 21.12.2020

data publicarii 15.12.2020

data publicarii 15.12.2020

 

Data publicarii 04/10/2019

Data publicarii 10.04.2019

Data publicarii 10.04.2019

Data publicarii 10.04.2019

Data publicarii 10.04.2019

Data publicarii 10.04.2019


Masura M2/2A ” EXPLOATATII AGRICOLE SI PROCESARE'”

Publicat: 11.01.2024

Publicat: 16.10.2023

publicat: 06.10.2022

Publicat: 08.06.2022

Publicat: 28.03.2022

Data publicarii 15.04.2021

Data publicarii 20.10.2020

Data publicarii 20.10.2020

Data publicarii 20.10.2020

Data publicarii 20.10.2020

 

Data publicarii 10.04.2019

Data publicarii 10.04.2019

Data publicarii 10.04.2019

Data publicarii 10.04.2019