Strategia de dezvoltare locală

Strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA ofera noi instrumente pentru o dezvoltare durabila si aduce cu sine metodologii capabile sa asigure satisfacerea nevoilor identificate la nivel local. In acest sens, SDL CETATEA TAMASIDAVA contribuie la dezvoltarea zonei rurale prin intermediul urmatoarelor obiective:
– facilitarea accesului fermierilor la informatii si cunostinte care vor contribui la dezvoltarea abilitatilor in sectorul agricol, adoptarea de practici agricole prietenoase cu mediul, gestionarea riscurilor la care sunt expuse exploatatiile si, totodata, care vor asigura un management eficient si profesionist al exploatatiilor;
– instalarea tinerilor fermieri, pentru prima data, ca sefi de exploatatie agricola;
– incurajarea tinerilor fermieri sa se implice in obtinerea unor produse locale specifice;
– dezvoltarea exploatatiilor agricole de pe teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, cu scopul obtinerii un produse locale specifice care sa reflecte identitate zonei;
– dezvoltarea si modernizarea unor capacitati de procesare si de comercializare a produselor agricole, incluzand tehnologii moderne, inovatii si idei noi, precum si facilitati pentru cresterea eficientei si productivitatii intreprinderilor si a valorii adaugate a produselor agricole;
– diversificarea activitatilor catre noi activitati non-agricole in cadrul gospodariilor agricole;
– dezvoltarea microintreprinderilor si intreprinderilor mici, respectiv obtinerea de venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol.
– imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatii locale;
– integrarea grupurilor vulnerabile de pe teritoriul G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA, inclusiv integrarea minoritatilor locale (in special minoritate roma, care are numarul cel mai ridicat in zona GAL);
– promovarea formelor asociative in vederea valorificarii potentialului local autentic al teritoriului;
De asemenea, in etapa de implementare a strategiei de dezvoltare locala, ASOCIATIA G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA intentioneaza sa deruleze actiuni de cooperare (interteritoriale sau transnationale) cu obiectivul de a-si imbunatati perspectivele, de a obtine acces la informatii si idei noi, de a invata din experienta altor regiuni sau tari, de a stimula si sprijini inovarea, de a dobandi aptitudini si de a obtine mijloace pentru imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate. Responsabilitatile actiunii/actiunilor de cooperare vor fi detaliate in cadrul proiectului de cooperare si, respectiv, in cadrul unui acord de cooperare asumat de catre toti partenerii care participa la proiect. Proiectul de cooperare va fi implementat sub responsabilitatea unui partener coordonator.
ASOCIATIA G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA propune – prin Strategia de Dezvoltare Locala elaborata – o serie de masuri care sa asigure conditii calitative de viata in teritoriu pentru toti locuitorii, prin valorificarea potentialului existent, respectand principiul dezvoltarii durabile. Locuitorii teritoriului G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA sunt oameni implicati si receptivi, care pot, prin implementarea strategiei de dezvoltare locala, sa asigure o dezvoltare echilibrata si de durata intregului teritoriu GAL.
Prin actiunile sale specifice, strategia de dezvoltare locala aferenta teritoriului G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA va contribui la imbunatatirea guvernantei locale si la promovarea potentialului local al teritoriului, va determina diversificarea si dezvoltarea economiei rurale in folosul comunitatii rurale si va asigura imbunatatirea conditiilor generale de viata din comunitate.


Data publicarii 31.01.2019


SDL GAL CETATEA TAMASIDAVA versiune modificata nr. 10

publicat: 03.11.2022


SDL GAL CETATEA TAMASIDAVA versiune modificata nr. 9

publicat: 16.08.2022SDL GAL CETATEA TAMASIDAVA versiune modificata nr. 8

Data publicarii: 17.06.2022


SDL GAL CETATEA TAMASIDAVA versiune modificata nr. 7

Data publicarii: 31.08.2021


SDL GAL CETATEA TAMASIDAVA versiune modificata nr. 6

Data publicarii: 09.07.2021


SDL CETATEA TAMASIDAVA versiune modificata nr. 5

Data publicarii: 01.03.2021


Data publicarii 30.06.2020

Data publicarii 30.06.2020

Data publicarii 30.06.2020

Data publicarii 30.06.2020


Data publicarii 12.09.2019

Data publicarii 12.09.2019

Data publicarii 12.09.2019


Data publicarii 10.04.2019

Data publicarii 10.04.2019


Data publicarii 07.11.2018

Data publicarii 07.11.2018

Data publicarii 07.11.2018