Organe de conducere

Adunarea Generala

Adunarea Generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor si se intruneste cel putin o data pe an in sesiune ordinara. De asemenea, se intruneste in sesiune extraordinara ori de cate ori trebuie rezolvate probleme importante si care nu sufera amanare, la initiativa Consiliului Director sau a solicitarii scrise din partea a cel putin 1/3 din membrii Adunarii Generale.

Cenzorul

Numarul asociatilor G.A.L CETATEA TAMASIDAVA este curprins intre 15-100 si, prin urmare, numirea unui cenzor este obligatorie. Cenzorul poate fi o persoana din afara GAL. El asigura controlul financiar intern al G.A.L CETATEA TAMASIDAVA si, activitatea depusa. Cenzorul GAL CETATEA TAMASIDAVA este contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.

Consiliul Director

Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale, convocarea sa realizandu-se cel putin trimestrial, fara a exista, insa, o limita maxima de intruniri pentru un an de activitate.

Comitetul de Selectare a proiectelor

La nivelul G.A.L CETATEA TAMASIDAVA functioneaza un Comitet de Selectie, format din membri GAL, care reprezinta parteneriatul decizional pentru selectarea proiectelor depuse in cadrul GAL.

Compartimentul administrativ

Compartimentul administrativ al Grupului Pentru Dezvolatre Locala G.A.L CETATEA TAMASIDAVA cuprinde urmatorii membri: – Manager;
– Responsabil monitorizare;
– Responsabil evaluarea implementarii SDL;
– Responsabil ethnic evaluare proiecte;
– Responsabil cereri de plata.
Compartimentul administrativ al GAL asigura suportul necesar beneficiarilor pentru accesarea masurilor si raspunde la solicitarile de clarificari primite din teritoriu.