Activităţi întreprinse

Activitati intreprinse de GAL in vederea implementarii SDL

Printre cele mai importante activitati realizate de G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA  se numara:

 • Semnarea Contractului de finantare cu AFIR pe submasura 19.4. Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare, in data de 14.12.2016, in valoare de 305.788 euro;
 • Accesarea avansului de la FNGCIMM in valoare de 80.000 euro;
 • Angajarea personalului:  
  • Manager GAL – Felicia Isciuc;
  • Responsabil cereri de plata – Nicoleta Bot;
  • Responsabil monitorizare – Ionut David;
  • Responsabil evaluarea implementarii SDL – Iulian Pintilie;
  • ** Responsabilul tehnic evaluare proiecte- se va angaja la momentul lansarii de apeluri de selectie.
 • Realizare achizitii (audit, contabilitate, consultanta, echipamente, realizare pagina web www.galcetateatamasidava.ro, echipamente, mobilier, consumabile si autoturism);

Intalnire AGA 16.11.2016

Intalnire cu privire la implementarea SDL

Intalnire Animare 29.05.2017