logo Cetatea Tamasidava

Masura M3/2B Instalare tanar fermier, apel de selectie proiecte nr. 2/2019

Masura M3/2B

Apel de selectie - versiune
detaliata

Data publicarii 14.06.2019
Masura M3/2B

Apel de selectie - versiune simplificata

Data publicarii 14.06.2019
Masura M3/2B

Procedura de selectie proiecte CT V02

Data publicarii 14.06.2019
Masura M3/2B

Procedura solutionare contestatii CT V02

Data publicarii 14.06.2019
Masura M3/2B

Ghidul Solicitantului

Data publicarii 14.06.2019
Masura M3/2B

Cerere de finantare

Data publicarii 14.06.2019
Masura M3/2B

Declaratie pe propria raspundere

Data publicarii 14.06.2019
Masura M3/2B

Fise de verificare

Data publicarii 14.06.2019
Masura M3/2B

Formular de verificare apel de selectie

Data publicarii 14.06.2019

Important!

Informare privind termenul maxim de verificare a conformitatii cererilor de plata.

Data publicarii 06.09.2018

Adresa AM PNDR - locuri de munca

Data publicarii 19.03.2018

Clarificari criteriu de eligibilitate EG5 Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei

Apel de selectie nr. 1/2017 , pentru masurile M2/2A Exploatatii agricole si procesare si M4/6A Investitii in activitati non-agricole.
Data publicarii 16.04.2018Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala