logo Cetatea Tamasidava

Activitati intreprinse de GAL in vederea implementarii SDL

Printre cele mai importante activitati realizate de G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA  se numara:

 • Semnarea Contractului de finantare cu AFIR pe submasura 19.4. Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare, in data de 14.12.2016, in valoare de 305.788 euro;
 • Accesarea avansului de la FNGCIMM in valoare de 80.000 euro;
 • Angajarea personalului:  
  • Manager GAL - Felicia Isciuc;
  • Responsabil cereri de plata - Nicoleta Bot;
  • Responsabil monitorizare - Ionut David;
  • Responsabil evaluarea implementarii SDL - Iulian Pintilie;
  • ** Responsabilul tehnic evaluare proiecte- se va angaja la momentul lansarii de apeluri de selectie.
 • Realizare achizitii (audit, contabilitate, consultanta, echipamente, realizare pagina web www.galcetateatamasidava.ro, echipamente, mobilier, consumabile si autoturism);

Intalnire AGA 16.11.2016
Intalnire cu privire la implementarea SDL
Intalnire Animare 29.05.2017
Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala