logo Cetatea Tamasidava

Natura îti dă zilnic exemplul de a trăi.

Nicolae Iorga

ASOCIATIA G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA

Este un parteneriat public-privat cu personalitate juridica, fiind format din diversi actori ce provin din randurile autoritatilor publice locale, sectorului privat si ai societatii civile. Astfel, din cei 79 de parteneri, 16 reprezinta sectorul public fiind administratii publice locale, 53 reprezinta sectorul privat fiind din categoria societatilor comerciale, intreprinderilor individuale si familiale, persoanelor fizice autorizate etc, iar alti 10 sunt reprezentanti ai societatii civile. Procentual, ASOCIATIA G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA are in componenta 20,25% reprezentanti ai sectorului public si 79,75% reprezentanti ai sectorului privat si ai societatii civile. Din totalul de 79 de membri GAL, 6 sunt entitati din mediul urban/din afara teritoriului GAL si 73 din mediul rural, ceea ce determina un procent de 7,59% urban si 92,41% rural.

Pentru mai multe informatii cu privire la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), va rugam sa accesati pagina web a Comisiei Europene.

06.03.2018

Noutati! A fost lansat apelul de selecție aferent Masurii M3/2B

Instalare tânăr fermier

19.02.2018

Noutati! A fost lansat apelul de selecție aferent Masurii M7/6B

Promovarea formelor asociative prin intermediul potențialului local autentic

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala